PER NADAL CADA DIA UN REGAL

De l’1 al 24 de desembre, participa cada dia en els sorteigs d’Instagram del calendari d’advent 2021 i guanya regals de les botigues de Terrassa Centre.

Hi pot participar tothom que vulgui a través de la plataform

a d’Instagram.

Per participar només s’ha de:

1.- Seguir el perfil d’Instagram de @terrassacentre

2.- Donar-li un “like” a la publicació de @terrassacentre en la que vulguis participar

3.- Mencionar a 2 persones a la publicació de @terrassacentre en la que vulguis

participar,(aquestes persones mencionades, no caldrà que hagin donat like a la publicació).Si volen participar després de haber estat mencionats, haurán de fer desde el pas 1 d’aquesta publicació.

Recorda que com més vegades hi participis, més possibilitats tens de guanyar.

Pots participar tan aviat com pengem la publicació del dia en qüestió i fins a les 23.59 h del mateix dia. De l’1 al 14 de desembre hi haurà 2 guanyadors per dia, i del 15 al 24 de desembre n’hi hauran 3 per dia.

El nom dels guanyadors es comunicarà i publicarà el dia següent a les històries de l’Instagram @terrassacentre.

Estigueu atents i molta sort!

Junts fomentem el comerç de proximitat, responsable i sostenible. Junts fem Love Local.

 

 

BASES LEGALS DELS SORTEIG D’INSTAGRAM DEL “CALENDARI D’ADVENT” DE TERRASSACENTRE 

1.- Associació organitzadora del sorteig d’Instagram “Calendari d’Advent”

L’Associació de Comerciants TerrassaCentre organitza amb fins promocionals els sorteigs diaris del Calendari d’Advent “Per Nadal, cada dia un regal”, des de l’1 fins al 24 de desembre.

 

2.- Participants

La participació és oberta a tothom que tingui compte d’Instagram.

Si el guanyador o guanyadora és menor d’edat, haurà d’anar acompanyat per un familiar major d’edat a recollir el premi.

 

3.-Durada del sorteig

De l’1 al 24 de desembre.

Cada sorteig diari comença quan TerrassaCentre publica cadascun dels 24 posts i finalitza a les 23.59 h del mateix dia.

No s’acceptaran participacions fora d’aquest termini.

 

4.- Dinàmica de participació

Els participants en els sorteigs hauran de ser seguidors del perfil d’Instagram de TerrassaCentre , hauran de fer “like” a la publicació de @TerrassaCentre  en la que vulguin participar, i mencionar dues persones en un comentari.

No hi ha límit de mencions, sempre i quan les persones mencionades siguin diferents. Aquests perfils han de ser de persones físiques i no s’admetran mencions d’altres comptes d’Instagram.

Els guanyadors/es seran triats per sorteig aleatori entre tots els participants, a través de l’eina Comment Picker. Diàriament, el primer usuari guanyador resultant de l’elecció s’emportarà el premi del primer establiment, i el segon usuari guanyador s’endurà el premi del segon establiment de cada publicació.

  

5.- Guanyadors/es

La comunicació dels guanyadors i guanyadores es farà el dia següent de la publicació del post en qüestió mitjançant una Stories al perfil de @TerrassaCentre a Instagram.

 

6.- Assignació de premis

TerrassaCentre contactarà amb els guanyadors/es a través d’un missatge privat d’Instagram. Si aquests no responen en un termini de 24 hores, el seu premi passarà al primer suplent de la llista i així successivament.

Els guanyadors tindran fins a 15 dies des d’aquesta comunicació per anar a recollir el premi a la botiga en qüestió. Des de TerrassaCentre es comunicarà a cada establiment el nom de la persona guanyadora.

El premi no es pot bescanviar per diners ni per un altre regal.

 

7.- Publicació de comentaris o opinions

No es permetran comentaris o opinions amb contingut que es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris, o que puguin vulnerar els drets de terceres persones.

Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

TerrassaCentre no es responsabilitza dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants als sorteigs  i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

 

8.- Exoneració de responsabilitat

TerrassaCentre no es responsabilitza de les possibles pèrdues, atracaments, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció, així com tampoc es responsabilitza de l’ús que faci el participant del premi que obtingui d’aquesta promoció.

TerrassaCentre no assumeix la responsabilitat en cas de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització o el gaudi total o parcial del premi.