Història

Etapa 2007 | 2017

A partir del 2007 es treballa per assolir un nou model de gestió professionalitzada, un projecte de futur per la ciutat i els ciutadans, es canvia el nom COMERÇ TERRASSA CENTRE per Terrassacentre, un concepte de ciutat més ampli i no encasellat en el comerç que engloba tot el que passa en el centre; CULTURA, CIUTAT I COMERÇ.

En aquest context, des del 2014 es signa un conveni amb l’ajuntament: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I L’ASSOCIACIÓ COMERÇ TERRASSA CENTRE PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’UN PROTOCOL DE FUNCIONAMENT, COORDINACIÓ DE LES ACTIVITATS I ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC A L’AMBIT DE CARRERS DEL CENTRE HISTÒRIC.

Terrassacentre i l’ajuntament de Terrassa col·laboren en tot el que suposi promoció de la ciutat i accions de caràcter sociocultural, per millorar la gestió de la zona de més activitat econòmica, com a centre comercial urbà.
Es realitzen tasques de neteja (grafits, cartells, façanes,..), petites reparacions a l’interior dels establiments associats, manteniment del centre peatonal net i cuidat i s’ha fet un conveni amb Fupar (empresa de persones amb discapacitats).
També hi ha el servei de la Bibliomòbil; cada dimecres hi ha a la disposició del ciutadà un carret amb 320 llibres i una persona tècnica que fa el servei de préstec i retorn a més de sol·licituds i lliurament de carnets. Es troba a les dues places del centre de la ciutat, Plaça Vella i Plaça Nova.

Etapa 2004 | 2016

 • Estudi i reflexió: Grups d’R+D.
 • Què fan fora?.
 • Noves necessitats.
 • Necessitat de més serveis.
 • Implicació de totes les activitats.
 • Vam analitzar on érem i on volíem anar i es va consensuar per tirar el projecte endavant.

Etapa 1994 | 2003

La proposta de terrassacentre Pla integral del centre històric:

 • 6202 metres lineals de carrers per als vianants.
 • 6069 metres lineals de carrers preferència vianants.
 • 24.000m² de places i parcs.
 • Necessitat de més serveis.
 • Modernització del 90% dels comerços.
 • Augment del 25% en el sector serveis.
 • 2133 places d’aparcament.
 • Increment del valor dels immobles en un 400%.
 • Increment del nombre de visitants en un 75%.
 • Ordenança municipal d’usos a planta baixa.
 • Finançament de les infraestructures.
 • Senyalització comercial.
Scroll Up
Rebutjar tot