Història

Etapa 2017 | Actualitat

Etapa en que segueix vigent el Conveni de col·laboració amb l’ajuntament, amb les renovacions corresponents, i amb les que seguim treballant amb una cogestió del centre històric.

Com entitat, som membres fundadors de la Fundació Comerç Ciutadà, i al 2017 iniciem l’ “observatori dels centres urbans” al centre de la ciutat.

Aquest observatori serveix per:

 • Impulsar i assessorar plans d’actuació de millora i gestió dels centres urbans
 • Donar suport i generar serveis a l’emprenedoria en trama urbana
 • Monitoritzar i analitzar actuacions en la transformació de l’espai públic
 • Posar en valor els actius immobles i generar sinergies
 • Impulsar serveis a nivell local (localització, emprenedoria, plans d’acció i dinamització de zones deprimides…)

Cada any s’analitzen les dades de :

 • Espai públic. els carrers del centre urbà i la caracterització de l’àrea.
 • Comerç. L’activitat comercial – cens d’Establiments que permet identificar els grans sectors d’activitat: Comerç, Restauració i els serveis, així com els seus subsectors. Nombre d’operacions per sector i carrer monitoritzat
 • Flux de vianants. Distribució de 19 comptadors en dos períodes (primavera i tardor)

Els compromisos d’aquesta etapa son:

 • Defensar els interessos dels nostres Associats.
 • Vetllar per la neteja i seguretat del Centre.
 • Promocionar i difondre la oferta comercial i de serveis.
 • Facilitar la oferta de servei als clients.
 • Vetllar per l’accessibilitat.
 • Informar de les novetats legislatives.
 • Representativitat davant l’Administració.
 • Col·laborar i participar en projectes de Ciutat.
 • Participació en projectes solidaris.

Etapa 2007 | 2016

A partir del 2007 es treballa per assolir un nou model de gestió professionalitzada, un projecte de futur per la ciutat i els ciutadans, es canvia el nom COMERÇ TERRASSA CENTRE per TERRASSACENTRE, un concepte de ciutat més ampli i no encasellat en el comerç que engloba tot el que passa en el centre; CULTURA, CIUTAT I COMERÇ.

Nou logotip:

TerrassaCentre logo anticTerrassaCentre nou logo

En aquest context, des del 2014 es signa un conveni amb l’ajuntament: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I L’ASSOCIACIÓ  TERRASSACENTRE PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’UN PROTOCOL DE FUNCIONAMENT, COORDINACIÓ DE LES ACTIVITATS I ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC A L’ÀMBIT DE CARRERS DEL CENTRE HISTÒRIC.

Entra en joc un nou concepte: Un acord públic-privat que possibilita la cogestió integral d’una zona de la ciutat. Terrassacentre i l’ajuntament de Terrassa col·laboren en tot el que suposi promoció de la ciutat i accions de caràcter sociocultural, per millorar la gestió de la zona de més activitat econòmica, com a centre comercial urbà.

Es realitzen tasques de neteja (grafits, cartells, façanes,..), petites reparacions a l’interior dels establiments associats, manteniment del centre peatonal net i cuidat i s’ha fet un conveni amb Fupar (empresa de persones amb discapacitats).
També hi ha el servei de la Bibliomòbil; cada dimecres hi ha a la disposició del ciutadà un carret amb 320 llibres i una persona tècnica que fa el servei de préstec i retorn a més de sol·licituds i lliurament de carnets. Es troba a les dues places del centre de la ciutat, Plaça Vella i Plaça Nova.

Etapa 2004 | 2006

Etapa d’estudi i reflexió: Grups d’R+D.

 • Què fan fora? BID’s (Business Improvement District)
 • Noves necessitats. Manteniment de la zona del centre històric que ha estat objecte de tot el pla integral de rehabilitació i re urbanització, convertida en centre per als vianants incloent els carrers semipeatonals o de poc trànsit.
 • Necessitat de més serveis. Analitzat el resultat de les enquestes i els seus indicadors es desprèn la necessitat d’augmentar els serveis en el centre històric.
 • Implicació de totes les activitats.
 • Vam analitzar on érem i on volíem anar i es va consensuar per tirar el projecte endavant.

El que més aprecia el ciutadà és poder passejar amb tranquil·litat i seguretat al fer les seves compres al centre de la ciutat.
TOTS JUNTS SOM UNA EMPRESA

Etapa 1995 | 2003

La proposta de terrassacentre es centra en el Pla integral del centre històric:

 • 6202 metres lineals de carrers per als vianants.
 • 6069 metres lineals de carrers preferència vianants.
 • 000m² de places i parcs.
 • Necessitat de més serveis.
 • Modernització del 90% dels comerços.
 • Augment del 25% en el sector serveis.
 • 2133 places d’aparcament.
 • Increment del valor dels immobles en un 400%.
 • Increment del nombre de visitants en un 75%.
 • Ordenança municipal d’usos a planta baixa.
 • Finançament de les infraestructures.
 • Senyalització comercial.

Durant aquesta etapa s’ha aconseguit:

 • Un entorn agradable que convida a passejar.
 • Un entorn comercial adequat.
 • Un lloc de joc per als més petits.
 • Un lloc de descans per a la gent gran.
 • Un punt de trobada.