AL CENTRE ÉS NADAL festival

Festival Al centre és Nadal. Una nova acció que hem impulsat des de l’associació, amb el suport de l’Ajuntament, que té per objectiu la dinamització comercial i cultural en els espais urbans del centre de la ciutat durant la campanya de Nadal 2023 i dotar-lo d’una singularitat pròpia.

ACTIVITATS