Buscar

Escola Pia

Centre educatiu privat concertat on s’imparteix educació infantil, primària, secundària, batxillerat.

L’objectiu fonamental de la nostra escola és la formació integral de les persones. Per això, anem molt més enllà de la transmissió acadèmica de coneixements. Orientem la nostra acció educadora cap a la promoció dels valors, tenint en compte la llibertat individual i respectant les conviccions pròpies dels alumnes. Els oferim eines i mitjans que els ajudin a avançar en la seva maduració i en el seu propi creixement personal.

Compromesos amb l’educació integral de les persones a l’escola, entenem que la tasca educativa cal treballar-la conjuntament entre tots els membres que formem la comunitat educativa: família, alumnes, professors i personal no docent. És per això que promovem la corresponsabilitat i la col·laboració, perquè sabem que junts aconseguirem la fita compartida: fer créixer persones lliures, amb esperit crític i ben preparades per entomar amb garantia la vida i viure-la plenament.

Horari

Dilluns

09:00-13:00 15:00-17:00

Dimarts

09:00-13:00 15:00-17:00

Dimecres

09:00-13:00 15:00-17:00

Dijous

09:00-13:00 15:00-17:00

Divendres

09:00-13:00 15:00-17:00

Dissabte

-

Diumenge

-

Contactar

Més informació

Nous Associats