Càsting per la nova campanya

Càsting per la nova campanya

Càsting per la nova campanya

Busquem protagonistes per la nostra campanya,

T’hi apuntes?

Càsting campanya d’imatge

Pots consultar les bases de participació :

Bases pel càsting online per la campanya publicitària “100% local” de Terrassa Centre

 

Amb l’enviament del present formulari vostè està participant en la convocatòria oberta per ser imatge de la campanya publicitària “100% local”, (en endavant, la “Campanya”) promoguda per l’Associació de Comerciants del Centre de Terrassa, amb NIF G60830460 i domicili al carrer Gavatxons, núm. 9 de Terrassa, qui, al seu torn, n’ha encarregat la organització, procés de càsting i implementació a l’agència de publicitat Publitesa Comunicació, SL, amb NIF B-63339998 i domicili a C/ Gutenberg, 3-13, àtic A, 08224, Terrassa.

Objecte del càsting:  seleccionar un grup de tres persones, composat per adults i menors d’edat, per ser els nous protagonistes de la campanya “100% local”. Els seleccionats assistiran a una sessió fotogràfica, que tindrà lloc la setmana del 4 al 10 de març, on s’enregistraran les imatges necessàries per executar la Campanya. El termini per presentar les candidatures començarà el pròxim dimarts 13 de febrer i finalitzarà el diumenge 25 de febrer. Cada persona seleccionada rebrà un val regal a bescanviar a les botigues associades a Terrassa Centre.

Qui hi pot participar: qualsevol persona física que tingui disponibilitat en les dates indicades en el punt anterior. Les sol·licituds s’hauran de fer en nom propi, excepte en el cas dels participants que siguin menors d’edat, les sol·licituds dels quals hauran de ser presentades pels seus tutors legals, que es faran responsables del compliment de tot allò establert en aquestes bases.

Funcionament del càsting: la selecció dels candidats es realitzarà conjuntament entre els membres de l’Associació de Comerciants del Centre de Terrassa i l’equip creatiu de Publitesa Comunicació. La selecció dels candidats es basarà en criteris interns segons perfils que s’ajustin a l’objectiu i imatge de la campanya.

La comunicació dels seleccionats es realitzarà per via telefònica abans del 3 de març.

 

Tractament de les dades i imatge facilitades: amb la presentació del present formulari, vostè autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades i imatge per part tant de l’Associació de Comerciants del Centre de Terrassa com de Publitesa Comunicació, SL, renunciant de manera expressa a qualsevol tipus de reclamació judicial o extrajudicial respecte de qualsevol de les dues entitats per aquest concepte.

 

Cessió de drets d’imatge: en cas de ser seleccionat, amb l’enviament del present formulari vostè cedeix de forma expressa, inequívoca, gratuïta, exclusiva, sense limitació en l’espai geogràfic i pel termini que duri la Campanya, els drets d’explotació de les seves dades i imatge, o de la persona a qui representa,  en qualsevol format, mitjà o suport, sempre que no s’excedeixi l’àmbit de les finalitats descrites, renunciant de manera expressa a qualsevol tipus de reclamació judicial o extrajudicial respecte de l’Associació de Comerciants del Centre de Terrassa o de Publitesa Comunicació, SL. Aquesta cessió comprèn tant les dades i imatges facilitades en la presentació de la candidatura com aquelles que es puguin generar en el marc del desenvolupament de la Campanya.

 

Finalitat: s’informa de forma expressa que les dades i imatges facilitades només seran utilitzades per executar la Campanya concreta a la que està participant amb l’enviament del present formulari. Una vegada la Campanya hagi finalitzat, totes les dades facilitades pels participants que no hagin estat seleccionats seran suprimides.

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: l’Associació de Comerciants del Centre de Terrassa. Encarregat de tractament: Publitesa Comunicació, SL. Finalitat: tractament de dades, imatges i contingut audiovisual. Legitimació: consentiment dels participants atorgat mitjançant l’enviament d’un formulari. Comunicació: les dades únicament seran comunicades a terceres entitats per poder exercir l’explotació des drets d’imatge cedits. Conservació: Les dades personals que es conservaran durant tot el termini de vigència de la cessió de drets d’imatge. Superat aquest termini, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la seva destrucció total. Drets: excepte en aquells casos en què el Responsable acrediti motius imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’interessat i de conformitat amb el que disposa, entre d’altres, l’article 2 de la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar, l’usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament, així com dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els drets: info@terrassacentre.com o correu postal a Carrer Gavatxons, 9, 08221, Terrassa (Barcelona). Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Anna Roque Més informació: https://terrassacentre.com/es/politica-de-privacidad-y-aviso-legal/