18è PREMI DE NARRACIONS CURTES PER AL PATGE XIU-XIU

18è PREMI DE NARRACIONS CURTES PER AL PATGE XIU-XIU

18è PREMI DE NARRACIONS CURTES PER AL PATGE XIU-XIU

Premi de Narracions Curtes per al Patge Xiu-Xiu

El Centre Cultural EL SOCIAL convoca el 18è Premi de Narracions Curtes per al Patge Xiu-Xiu / Memorial Joaquim Puigbò i Mayol, el qual es regirà per les següents:

BASES

TEMA     Relacionat amb el cicle Nadalenc.

OBJECTIU    Fomentar la imaginació i la creativitat dels infants i adults entorn del Nadal i estimular l’augment de l’ús social de la llengua catalana.

DESTINATARIS   Sense límit d’edat i dividits en sis categories:

  • CATEGORIA 1: nens i nenes de Cicle Inicial de Primària (aquesta categoria pot presentar la narració acompanyada d’un dibuix o representació plàstica).
  • CATEGORIA 2: nens i nenes de Cicle Mitjà de Primària.
  • CATEGORIA 3: Nens i nenes de Cicle Superior de Primària.
  • CATEGORIA 4: nois i noies d’ESO.
  • CATEGORIA 5: nois, noies, homes i dones de més de 16 anys.
  • CATEGORIA ADAPTADA : per a tots aquells nois i noies que aprenen una mica més a poc a poc i que necessiten d’un aprenentatge adaptat. En aquesta categoria es tindrà en compte el suport emprat.

PRESENTACIÓ    Un sol autor. Escrits en català, a doble espai i per una sola cara, perfectament llegibles a mà o a ordinador (lletra arial, cos 12), excepte en la categoria adaptada que es podran fer servir pictogrames. L’extensió màxima serà de 4 fulls.

S’hi adjuntarà un sobre tancat, a la part exterior del qual s’indicarà el títol del treball, el pseudònim i l’edat de l’autor. A l’interior constaran les seves dades: nom, cognoms, edat, adreça i telèfon. En el cas de fer la tramesa per correu electrònic, caldrà adjuntar un arxiu amb aquestes dades.

DOTACIONS    Hi haurà dos premis per categoria, el jurat però, pot concedir tants accèssits com consideri oportú.

LLIURAMENT    Els contes es poden entregar en mà o per correu al Centre Cultural EL SOCIAL, carrer  de la Font Vella, 40 08221 Terrassa, de 19 a 21 h (dies laborables).

També es poden enviar per correu electrònic a: xiu-xiu@elsocial.cat

TERMINI D’ADMISSIÓ   El dilluns 12 de desembre de 2017

PREMIS   Tots els premiats rebran una figura del patge Xiu-Xiu.

Els primers premis de cada categoria rebran a més a més una distinció reial:

  • A la categoria 1 tindran l’oportunitat de gaudir d’una visita privada de SSMM els Reis d’Orient.
  • A les categories 2, 3, 4 i 5 tindran una invitació especial per acompanyar a SSMM a la cavalcada del dia 5 de gener.

ENTREGA DE PREMIS    Els lliurarà el patge Xiu-Xiu el dia 26 de desembre a l’atri de l’ajuntament en l’acte de l’arribada del patge a la nostra ciutat.

EDICIONS      L’acceptació d’aquest premi implica la concessió de  tots els drets de l’obra a l’entitat organitzadora. 

Terrassa, octubre de 2017

EL SOCIAL

Scroll Up