Comercio, turismo y restauración piden urgentmente la suspensión imminente en el pago de impuestos.

Comercio, turismo y restauración piden urgentmente la suspensión imminente en el pago de impuestos.

Comercio, turismo y restauración piden urgentmente la suspensión imminente en el pago de impuestos.

Reclam unitari del sector subscrit per PIMEComerç i Foment Comerç, juntament amb
el recolzament de 21 entitats, gremis i associacions del sector.
La mesura permetria generar a Catalunya més de 700 milions d’euros mensuals de
liquiditat immediata només en el sector de comerç, turisme i restauració.
Barcelona, 22 de març de 2020.- El sector del comerç, turisme i restauració, demana de forma unitària,
urgent i imminent que en el proper consell de ministres s’aprovi una suspensió en el pagament
d’impostos, i molt especialment i de forma particular amb relació a l’IVA, IRPF i quotes a la Seguretat
Social, per a totes aquelles empreses que fruit de la declaració de l’estat d’alarma i les mesures de
contenció de propagació del coronavirus, han hagut de tancar o han vist significativament reduïda la
seva activitat i la seva facturació.
Les patronals Foment Comerç i PIMEC Comerç, juntament amb el suport de 21 entitats, gremis i
associacions del sector del comerç, turisme i restauració de Catalunya (ABCcat, ACES, AIJEC, ANCECO,
ANGED, Apartur, ASSOCOME, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, CEDAC, Cecot Comerç, COACB,
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, Comertia, FEGP, FECOM, FOEG, Fundació Comerç
Ciutadà, Gremi del Motor, PIMEC Turisme i RETAILCAT) reclamen de forma excepcional, temporal, urgent
i imminent:
• Suspendre durant els pròxims tres mesos la presentació (o com a mínim d’efectuar l’ingrés en la
seva totalitat) de les declaracions i autoliquidacions tributàries (especialment amb relació a l’IVA,
IRPF i quotes a la Seguretat social), tant les mensuals com les relatives a la totalitat del primer
trimestre, excepte aquells que tinguin dret a devolució, com és habitual en el sector
d’apartaments turístics i hoteler.
• Que la mesura s’apliqui amb independència de l’import i els subjectes que les realitzin, sense
interessos.
• Que aquestes quantitats suspeses, en el seu cas, es pugui fraccionar el seu pagament amb
posterioritat durant els sis mesos següents.
La suspensió en el pagament d’impostos es una mesura d’aplicació immediata que permetria generar a
Catalunya fins més de 700 milions d’euros de liquiditat immediata al mes en el sector de comerç,
turisme i restauració, liquiditat que ajudaria a les empreses a poder fer front al pagament de proveïdors,
treballadors, etc.
El comerç, turisme i restauració representen més del 22% del VAB de Catalunya, i són sectors de vital
importància per a l’economia del país, ja que en conjunt generen més de 550.000 llocs de treball.
En la majoria dels casos, són empreses en les que més del 65% de les seves despeses mensuals estan
relacionades amb el lloguer i el pagament de nòmines. En un context d’ingrés zero, és absolutament
necessari facilitar la liquiditat al sector per evitar la suspensió de pagaments i/o el tancament definitiu.
*LLISTAT D’ENTITATS, GREMIS I ASSOCIACIONS DEL SECTOR
1. ABCcat – Agrupament de Botiguers de Catalunya
2. ACES – Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats.
3. AIJEC – Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya
4. ANCECO – Associació Nacional de Centrals de Compra i Servicis
5. ANGED – Associació Nacional Grans Empreses de Distribució
6. Apartur – Associació d’Apartaments Turístics
7. ASSOCOME – Associació de Concessionaris de Mercabarna
8. Barcelona Comerç
9. Barcelona Oberta
10. CEDAC – Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya
11. Cecot Comerç
12. COACB – Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona
13. COCAM – Confederacio Catalana d’Associacions de Marxants
14. Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme
15. Comertia
16. FEGP – Federació Empresarial del Gran Penedès
17. FECOM – Federació de Comerç de Lleida
18. FOEG – Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona
19. Fundació Comerç Ciutadà
20. Gremi del Motor
21. Gremi de Flequers de la Província de Barcelona
22. PIMEC Turisme
23. RETAILCAT

Scroll Up