«Per Nadal, cada dia un regal»

«Per Nadal, cada dia un regal»

«Per Nadal, cada dia un regal»

imatge-generica-campanya-nadal-2020

A partir del 1 de diciembre y hasta el día 24, a través de su perfil de Instagram (@terrassacentre) y bajo el hashtag #nadalterrassacentre, la asociación organizará un sorteo diario de dos regalos de diferentes comercios asociados a TerrassaCentre.

Para participar, el usuario tendrá que seguir el perfil de Instagram de TerrassaCentre, dar un ‘like’ a la publicación correspondiente del sorteo del día y mencionar dos personas en los comentarios. Se puede participar tantas veces como se quiera, siempre que se mencione a personas diferentes. La participación estará abierta desde el momento de la publicación del post (donde se dirá qué comercios dan un regalo ese día) hasta las 23.59 horas del mismo día. Al día siguiente, y a través de les historias, la asociación TerrassaCentre mencionará los ganadores, que serán escogidos al azar, y  que tendrán hasta 15 días para ir a recoger su regalo a la tienda correspondiente.

Además, cada comercio que participa en este calendario de adviento de Terrassa tendrá un póster en el escaparate donde se anunciará qué día sortea su regalo, para que se sepa con antelación. Eso sí, los regalos siempre son sorpresa!

 

 

BASES LEGALS DELS SORTEIGS DE TERRASSACENTRE

1.- Associació organitzadora dels sorteigs

L’Associació de Comerciants TerrassaCentre organitza amb fins promocionals els sorteigs diaris del calendari d’advent “Per Nadal, cada dia un regal”, des de l’1 fins al 24 de desembre.

 

2.- Participants

La participació és oberta a tothom que tingui compte a Instagram.

Si el guanyador o guanyadora és menor d’edat, haurà d’anar acompanyat per un familiar major d’edat a recollir el premi.

 

3.-Durada dels sorteigs

Els sorteigs diaris comencen en el moment de la publicació de cada un dels posts i finalitzen a les 23.59 h del mateix dia.

No s’acceptaran participacions fora d’aquest termini.

 

4.- Dinàmica de participació

Els participants en els sorteigs hauran de ser seguidors del perfil que l’Associació de Comerciants  TerrassaCentre té a Instagram, hauran de fer un “like” a la publicació de @TerrassaCentre en la que vulguin participar, i mencionar dues persones en un comentari.

No hi ha límit de comentaris, sempre i quan les persones mencionades siguin diferents.

Els guanyadors/es seran triaran per sorteig aleatori entre tots els participants.

Los videos de los sorteos quedarán a disposición del público hasta 5 dias después de finalizar el concurso.

 

5.- Guanyadors/es

La comunicació dels guanyadors i guanyadores es farà el dia següent de la publicació del post en qüestió mitjançant una publicació a les històries de @TerrassaCentre a Instagram.

 

 

 

6.- Assignació de premis

TerrassaCentre contactarà amb els guanyadors/es a través d’un Direct Message (missatge privat d’Instagram) i tindran fins a 15 dies des d’aquesta comunicació per anar a recollir el premi a la botiga.

El premi no es pot bescanviar per diners ni per un altre regal.

 

7.- Publicació de comentaris o opinions

No es permetran comentaris o opinions amb contingut que es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris, o que puguin vulnerar els drets de terceres persones.

Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

TerrassaCentre no es responsabilitza dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants als sorteigs  i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

 

8.- Exoneració de responsabilitat

TerrassaCentre no es responsabilitza de les possibles pèrdues, atracaments, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció, així com tampoc es responsabilitza de l’ús que faci el participant del premi que obtingui d’aquesta promoció.

TerrassaCentre no assumeix la responsabilitat en cas de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització o el gaudi total o parcial del premi.

Scroll Up
Rebutjar tot